Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

FOTOGALERIE

 

Základní informace o změně způsobu objednání a odhlašování stravy

Od 1. ledna 2019 bylo zavedeno elektronické objednávání obědů. Každý žák si zakoupil čip, který slouží k výdeji obědů.

V případě zapomenutí čipu žák tuto skutečnost nahlásí při příchodu na oběd vedoucí školní kuchyně. Oběd mu bude poté vydán.  Pokud žák čip ztratí, musí si nejpozději do 5 dnů od zjištění této skutečnosti zakoupit čip nový.

Po ukončení stravování v naší školní jídelně (ukončení školní docházky, stěhování ...) je možné nepoškozený a funkční čip odevzdat a školní jídelna vrátí zálohovou částku 100,- Kč.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

 

Způsob přihlašování stravného

Strávníci si mohou obědy objednávat  do 7:00 hodin několika způsoby:

1) internetové odhlašování na stránkách https://www.misocz.cz/jidelna/actual/ po zadání přihlašovacího jména, které je povinen si strávník vyzvednout u vedoucí školní jídelny

2) osobně u vedoucí školní jídelny

3) na e-mailové adrese:  sj.vlachovice@seznam.cz a to do 7:00 hodin

4) telefonicky do školní kuchyně na telefonní číslo 577 324 374

 

 Způsob odhlašování stravného

Absence strávníka se odhlašuje  do 7:00 hodin několika způsoby:

1) telefonicky do školní kuchyně na telefonní číslo 577 324 374

2) osobně u vedoucí školní jídelny

3) na e-mailové adrese:  sj.vlachovice@seznam.cz a to do 7:00 hodin

4) internetové odhlašování na stránkách https://www.misocz.cz/jidelna/actual/ po zadání přihlašovacího jména, které je povinen si strávník vyzvednout u vedoucí školní jídelny

 

Způsob úhrady stravného

1) bankovním převodem na účet 2601543253/2010

2) v hotovosti v kanceláři školní jídelny a to poslední tři dny v měsíci

 

Pokud nemá strávník předplacen osobní kredit není mu umožněno další objednávání obědů = neobdrží následně stravu a to až do doby dalšího zaslání a následného PŘIPSÁNÍ peněz na účet školní jídelny  2601543253/2010

Žákům 9. ročníku bude přeplatek vrácen na konci školní docházky.

 

Ceny stravného

  • věková kategorie 7–10 let, cena stravenky: 26,– Kč
  • věková kategorie 11–14 let, cena stravenky: 27,– Kč
  • věková kategorie 15 a více let, cena stravenky: 28,– Kč

 

Do jednotlivých věkových kategorií jsou žáci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, který trvá od 1. 9. do 31. 8. včetně (viz. vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování).

a