Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

comenius

Projekt Partnerství škol Comenius

Na základě výběrového řízení byla od 1. srpna 2012 naší škole schválena žádost projektu Partnerství škol Comenius, který je uskutečňován v rámci Programu celoživotního učení, podporovaný EU. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je vzájemná spolupráce škol z různých zemí Evropy.

Našimi partnery se staly školy z Rumunska, Itálie, Slovenska, Polska, Španělska, Portugalska, Lotyšska, Dánska a Francie.

Název projektu je FOREST AND SUSTAINABILITY – TIME TO LEARN AND ACT

(Les a udržitelný rozvoj- čas se učit a jednat).

V našem projektu FORESTS neznamená jen lesy, ale i:

Future (budoucnost)

Oxygen (kyslík)

Respect (respekt)

Europe (Evropa)

Steadfastness and Stability (pevnost a stabilita)

Tolerance (tolerance)

Sustainability (udržitelný rozvoj)   »  vše viděno jako morální a evropské hodnoty a základní hodnoty života.

 

Do projektu budou zapojeni žáci, učitelé a uvítali bychom, kdyby se zapojila i veřejnost.

Prostřednictvím daných témat budou žáci sdílet informace o životě dětí v různých částech Evropy, více se dozví o jednotlivých zemích.

Komunikace se žáky z partnerských škol bude probíhat v anglickém jazyce. Žáci si tak prakticky ověří znalosti z výuky, poznají nové kamarády a jejich zvyky.  

Další myšlenkou je také probudit zájem žáků o les, ekosystém lesa a jeho ochranu.

Veškeré činnosti v rámci projektu budou přínosem nejen pro žáky, ale také obohatí pedagogické dovednosti učitelů. Záměrem těchto činností je propagovat evropskou spolupráci.

Jsme přesvědčeni, že tento projekt bude mít pro žáky svůj význam a smysl. Dojde ke zviditelnění naší školy a vůbec celé obce v rámci Evropy.

 

vstup na oficiální stránky projektu (v anglickém jazyce)