Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZŠ Vlachovice hostila partnerské školy z Evropy

5. setkání u nás v České republice – 5.- 9.5.2013

Tentokrát jsme byli hostitelskou zemí my.

V neděli  5.května  jsme všechny hosty z partnerských škol ubytovali v Luhačovicích v penzionu Ječmínek a ve vile Bellevue. Po ubytování jsme se prošli centrem města a večer jsme slavnostně zahájili večeří celotýdenní pobyt u nás. Setkání se zúčastnili zástupci z těchto zemí – Slovensko, Rumunsko, Itálie, Lotyšsko, Španělsko, Polsko. Neúčastnilo se Portugalsko, Francie a Dánsko.

V pondělí dorazili autobusem k nám do školy, kde se všichni navzájem představili. Následovala prohlídka školy, kde ti nejmenší žáci měli přichystané dárečky a jednoduché otázky pro hosty. Po prohlídce nás hlavní koordinátorka projektu Cami (Rumunsko) seznamovala s prací, kterou musíme splnit u nás v ČR a s další prací, která nás teprve čeká na dalších setkáních. Po obědě nám zástupci zemí předali milé dárečky s krásnými slovy. Potom nás všechny pan Radek Fryzelka (radní, člen občanského sdružení DOKOPY) provázel vesnicí  –  navštívili jsme bednářství Fryzelka, místní pálenici, farmu Pavla Šeligy, dále významná místa ve Vrběticích a Vlachovicích (sušárna, zvonička, Strže, Kaštýl).  Na závěr nám místní soubor Dokopjánek  předvedl folklorní vystoupení žáků v krojích. Program byl nabitý, vytížený. Kolem 18. hodiny odjeli opět do Luhačovic.

V úterý dopoledne se pracovalo na tématu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM  každé země. Bylo zajímavé srovnávat a dozvědět se rozdíly v systému vzdělávání. Dvě hostitelské země (Polsko, Rumunsko) přijely i se svými žáky, byl pro ně připraven jiný program. Naši žáci společně s paní vychovatelkou se jim věnovali, hráli společně míčové hry apod., ale hlavně si všichni zdokonalovali angličtinu. Velkou pomoc jsme uvítali ve dvou studentech z Gymnázia ve Valašských Kloboukách – Eva Ambrůzová a Kuba Kudela, kteří pomáhali nejenom s jazykovou bariérou, ale měli svůj podíl i na dalších organizačních věcech.  Po krátké přestávce jsme pokračovali v pracovní činnosti. Zástupcům každé země jsme předali balíčky na památku, které mimo jiné obsahovaly českou čokoládu, sušená jablíčka, české sušenky, lázeňské oplatky a další drobnosti. Po obědě jsme navštívili  Obecní úřad Vlachovice, kde nás přivítala paní starostka paní Nejedlá. Uvítala hosty v obřadní síni, kde předala zástupcům zemí dáreček s upomínkovými předměty. Závěrem nabídla všem „frgále“, které jim moc chutnaly. Ihned po návštěvě obecního úřadu jsme chvátali opět do školy, kde již čekal program ke Dni matek. Na tento „krásný“ svátek přišlo mnoho rodičů, babiček, dědečků, hostů, ale i bývalých žáků naší školy. Sluníčko nám přálo, vůně šeříku se vinula areálem školy. Vystoupení se zdařilo. Zahraniční hosté se v rámci besídky představili ve svém rodném jazyce a vyjádřili svou velkou spokojenost týkající se atmosféry ve škole a veškerého dění. Po besídce probíhala prodejní burza výrobků našich žáků.

Středa byla celodenním programem v terénu. Navštívili jsme skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na Čertových skalách. Do Luhačovic jsme se vrátili v podvečerních hodinách. Na závěrečnou společnou večeři jsme pozvali paní starostku, radního, zástupce sdružení pro rodiče i majitele penzionu, ve kterém bydleli. Atmosféra na večeři byla úžasná. Zástupci každé země zhodnotili celý pobyt tady u nás. Všem se tu moc líbilo. Všichni ocenili ubytování, jídlo, vůbec veškerou organizaci, ale hlavně vstřícnost, soudržnost, veselost a laskavost našeho českého týmu. Sladkou tečku představoval šestikilový dort, který byl moc dobrý. Celý večer se nesl v uvolněné atmosféře, ale únava se již pomalu dostavovala.

Čtvrtek byl dnem volnějším, dokončovaly se různé organizační věci. Všem účastníkům byla předána  osvědčení a upomínkové předměty.

PODĚKOVÁNÍ

Tímto bych chtěla poděkovat všem, zaměstnancům a žákům školy,  p. Hrbáčkovi, p. starostce L. Nejedlé, radnímu p. R. Fryzelkovi, zástupcům KRPŠ, kteří se podíleli na přípravách na 5. setkání u nás ve škole v rámci projektu Comenius.

                                                                                                              Mgr. Libuše Fojtíková

 

Fotografie