Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sběr druhotných surovin

Od školního roku 2003/4 se naše škola rozhodla pro sběr papíru, a to tříděného a pevně svázaného. Třídí se na: novinový papír, barevný papír (letáky), kartony. Sběr papíru probíhá 2x do roka, na jaře a na podzim kalendářního roku. Tříděný papír nosí  nejenom všichni  žáci naší školy, ale i  personál školy, a během posledního roku se zapojila i veřejnost. (Obec Vlachovice, místní podnikatelé, malé firmy). Tato akce je především směřovaná na to, aby si žáci uvědomili význam ekologie a chránili životní prostředí, ve kterém žijí. Sběr papíru probíhá vždy celý pracovní týden, za kvalitu a kvantitu dohlíží pan Měrka (školník). Po ukončení akce se vždy vyhodnotí výsledky, jednak v kategorii jednotlivců a v kategorii tříd. Třídy obdrží třídní diplomy s pořadím,  jednotlivec je vždy za velké množství papíru odměněn cenou (např. encyklopedií, softbalem, hrami apod, každý zúčastněný žák obdrží drobný dárek spojený se sladkou odměnou). Rádi žáky motivujeme, aby aspoň „nějak“ POMOHLI přírodě, aby se zapojovali do dalších podobných akcí.

 

Za získané finance se pořizují nejenom ceny, ale přispívá se např. na pomůcky do školní družiny, přispívá se na vstupné na různá vystoupení, kupují se sladkosti na Den dětí, kupují se ceny na různé soutěže apod. Vyúčtování k nahlédnutí u účetní školy.