Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

Stránka

  • 1

29. 1. 2021 Jednodenní pololetní prázdniny

volno

21. 1. 2021

Vydávání vysvědčení žákům 1. a 2.tř.

Ve čtvrtek, 28. 1. 2021, žáci 1. a 2. tř. obdrží poslední vyučovací hodinu výpis vysvědčení.
Provoz ŠD i ŠJ bude v běžném režimu.

V pátek, 29. 1. 2021, budou pro všechny žáky 1- denní pololetní prázdniny.

21. 1. 2021

Hodnocení na vysvědčení za 1.pololetí šk.r. 2020-21

HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ ZA 1.POLOLETÍ ŠK.ROKU 2020/2021
(zdroj: Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1.pololetí 2020/2021 – MŠMT a ČŠI, 4.1. 2021)

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň bude při hodnocení zohledněna specifická situace a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí.
Hodnocení tohoto velmi nestandartního pololetí bude vycházet jednak ze zjištění míry dosažených školních výstupů,ale bude přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, které žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např. účast a aktivita na distanční výuce, řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita,osvojení nových digitálních kompetencí, schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci, plnění zadaných úkolů – včasnost, kvalita, tvořivost apod.
Hodnocení za I. pololetí proběhne většinou klasickou klasifikací pomocí známek.

Předávání vysvědčení
Osobní přítomnost žáků 3.-9. ročníku ve škole je omezena, MŠMT prodloužilo termín pro předání výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
Dne 28.1.2021 budou známky za 1.pololetí školního roku 2020/2021 zveřejněny žákům i zákonným zástupcům ve školním informačním systému DM software.

Vedení školy

21. 1. 2021

Výuka do 28.1. 2021 nezměněna

Dle nařízení vlády je do 28. 1. 2021 povolena výuka prezenční formou pouze u žáků 1. a 2. třídy. Ostatní žáci 3. až 9. tříd mají povinné vzdělávání distančním způsobem podle daného rozvrhu (na webových stránkách školy – sekce ROZVRHY ).
Ranní i odpolední družina bude v běžném provozu jen pro žáky 1. a 2. třídy.
Školní jídelna pro žáky 1. a 2. třídy bude v normálním provozu, pro ostatní žáky je možnost odebírat si obědy do vlastních jídlonosičů v čase od 11h do 13h. Konzumace obědů v jídelně pro tyto žáky není možná.

Informace ohledně předávání vysvědčení budou upřesněny.

V pátek, 29.1.2021 - jednodenní pololetní prázdniny.
Vedení školy

29. 12. 2020

Stránka

  • 1