Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výukové programy - internet

 

Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
diktáty online cvičení 1.stupeň testy
umíme česky online cvičení 2.stupeň co dělají?
čeština hrou školákov krátké příběhy
čeština 2.-5.tř. cvičení pro 1.st. obrázkový slovníček
moje čeština násobilka procházky městem
online cvičení 1.stupeň násobky crickweb
online cvičení 2.stupeň zlomky doručte dopis
český jazyk 1.– 3.tř násobení zlomků angličtina s Karkulkou
pravopisně dělení zlomků najdi slovo (sloveso)
luštěnky – 1.st. zlomky a procenta procvičování slovíček
školákov zápis čísla řecké pověsti
nauč se psát matematika online správná věta
přípravy – 1.st. M (5. - 9. roč.) výslovnost
školička 1.st.   Aj (3. - 9. roč.)
cvičení pro 1.st.   Anglicky pohodlně a zábavně
učírna    
     
Zeměpis
Přírodopis
Hudební výchova
online testy a spojovačky fotografický herbář velký zpěvník
Settera – zeměpisná hra botanická fotogalerie sestav si písničku
toporopa květena ČR zahraj si na nástrojích
animace o Zemi lexikon zvířat ZOO Praha virtuální piano
  buňka hudební nástroje
  mikroskop DJ online
  tělo člověka  
  naturfoto  
     
Výtvarná výchova
Prvouka
Dějepis
vytvoř si graffiti příručka první pomoci Keltové
malování pomocí křivek dopravní výchova hrady, tvrze, zříceniny
malování plamenem školákov dějepisné hry
  všehochuť Husité
  1.třída Egypt
    dějepis interaktivně
    starověký Egypt
    virtuální prohlídka Pražského hradu
    praotec Čech
     
Vlastivěda
Čtení
Rodinná a občanská výchova
Spořínek – pracovní listy 1.třída všehochuť
4. třída 2.třída ústava, státní symboly ČR
5. třída zeměpis 3.třída české tradice
5. třída dějepis   řemesla a lidové techniky
regiony ČR   etiketa
pracovní listy   test osobnosti
     
 
Všeobecné
 
  Procvičování – 1.st.  
  Lesy nápadů  
  Výpisky, referáty  
  Vše - 1. i 2. st.  
     
Fyzika
Chemie
Německý jazyk
převody - m, S, V, d simulace němčina online
převody - délka online test - prvky výukové materiály
převody - obsah PSP Německy pohodlně a zábavně
převody - objem laboratorní průvodce  
převody - hmotnost web chemie  
převody - čas výukové materiály  
slovní úlohy na převody Vítejte na Zemi  
převody - délka názvosloví
Informatika
převody - objem pokusy doma hravě Hardware
převody - čas škola s nadhledem  
převod - hmotnost    
převody all    
fyzika online  
Pracovní činnosti
simulace   technická vvýchova 6.-9.roč.
mini encyklopedie ČEZ    
animovaná fyzika    
měření d, V, m (ENG)    
sestav si el. obvod    
7.tř.    
použití páky a příklady    
škola s nadhledem