Obsah

  Hry v 1.třídě

Jako každým rokem, tak i letos, si žákyně 9. třídy v rámci výuky pracovních činností o předškolní výchově připravily pro prvňáky hodinu hraní. Na 4 stanovištích si děti postupně plnily různé úkoly a za jejich splnění dostaly razítko. Hry je bavily a rádi plnili zadané úkoly.

Žákyním 9. třídy děkuji za pěknou přípravu.                             M. Ambrůzová, uč. 1. třídy

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka