Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

zahraniční pobyt v rámci Comenius - Portugalsko

    Portugalsko je krásná země snoubící se s Atlantickým oceánem a žijí zde příjemní a milí lidé. O tom jsme se mohli přesvědčit i my, zástupci ZŠ ve Vlachovicích.

            Počátkem listopadu, kdy se u nás všechno chystalo k zimnímu spánku, jsme se v rámci projektu Comenius vydali na cestu do Portugalska. Pobyt zde měl přesně stanovený harmonogram. Ten bylo nutné dodržovat od prvních okamžiků po přistání v Lisabonu, abychom se mohli včas přepravit do místa jednání, do města Santarém. I když byl večer, uchvátila nás nádherná stavba vlakového nádraží. Jeho konstrukce vytvářela obrazce představující palmy, jež nám dávaly příslib mnoha zážitků.

            Ubytování bylo připraveno v Santarému,ve stejnojmenném hotelu na vyvýšeném místě s vyhlídkou na dva kruhové objezdy a pro Portugalsko velmi důležitou řeku – Tejo.

            První den naší pracovní cesty nás autobus přepravil do nedaleké školy, kterou postavili na zelené louce, téměř na samotě mezi vesnicemi. Zajímavostí pro nás bylo, že je zde spojena základní škola se školou střední, což u nás není takovou samozřejmostí. Hned u vjezdu do areálu nás vřele vítali žáci, kteří byli po celou dobu naprosto bezprostřední. Zatímco nás fascinovaly vzrostlé palmy plné zrajících plodů, portugalské děti zaujaly překrásné modré oči naší kolegyně. Taková barva oči je pro ně přímo exotická. Kdyby jim paní kolegyně přivedla i svého modrookého syna, určitě by nejenom omdlévaly všechny dívky, ale možná by byla i bitka o kluka s modrýma očima. Se stejným nadšením a vervou s jakou se všemi účastníky komunikovali, se žáci této školky pustili i do slavnostního vystoupení. V krátkém programu všem účastníkům Comenia zazpívali a zatancovali. Nakonec předvedli scénku, která se dotýkala daného tématu „Les v ohrožení“. Za celé vystoupení byli herci, tanečníci i zpěváci odměněni obrovským potleskem.

            Stěžejním bodem jednání tohoto dne byly prezentace projektů z jednotlivých zemí. Nejvíce se líbila projekce z Rumunska. Žáci tancem v překrásných kostýmech vyjádřili nebezpečí a zlo téměř pro každý les a tím je požár. Bez jediného slova vyjádřili pohybem emoce, strach i naději pro nový život lesa.

            První pracovní den byl ukončen prohlídkou školy. Dojmy z prohlídky byly pro naši výpravu zvláštní, ale také potěšující, protože jsme se přesvědčili, že vybavení naší školy je moderní a na vysoké úrovni. Opravdu se nemáme za co stydět.

            Další den jsme strávili prohlídkou hlavního města Lisabon. Autobus nás odvážel krajinou, která nejevila známky podzimu. Všechno kvetlo, dozrávaly pomeranče, citrony, olivy a příjemně nás osvěžoval teplý přímořský vánek.

Lisabon se nachází na břehu oceánu kolem delty životodárné řeky Tejo, která se snoubí s oceánem v délce asi dvou kilometrů. Projížďka městem a návštěva některých objektů ukázala bohatství, kterým Portugalsko oplývalo v době známých mořeplavců. Je to výstavní město. A při pohledu z vyhlídky nad budovami se nám otevřel pohled na starobylé domy, ulice i překrásné dlažby patřící k místnímu koloritu. Součástí prohlídky města byla také návštěva opatství Belém, kam se mořeplavci před každou plavbou chodili pomodlit za šťastnou cestu. Krásy tohoto historického města nelze zhlédnout za jeden den, ale atmosféru, klid a pohodu, kterou jsme zde načerpali, jsme si také dovezli domů.

            Středa – třetí den pracovní cesty byla věnována samotnému městu Santarém. Radnice, to byl cíl našeho putování v tento den. Tady nás přijala zástupkyně starosty a té jsme také předali dárky, jež charakterizují život, lidové tradice a životní styl nejenom v České republice, ale především na Valašsku a ve Vlachovicích. Samotným městem nás provázela průvodkyně v tradičním portugalském oblečení pro ženy. Upozornila nás na zajímavá místa, odkud na všechny dýchala historie, ale bylo zde znát prolínání a vliv muslimské i křesťanské víry. Procházka městem nám též poodhalila tajemná zákoutí, odkud se daly tušit osudy místních obyvatel i cestovatelů mezi Afrikou a Evropou. To však nebyl konec všem zážitků. Další nečekaný a překvapivý zážitek jsme prožívali při návštěvě Fatimy, známého portugalského poutního místa. Tento den byl plný dojmů a poznání. Ukončili jsme ho společnou večeří nejenom se svými kolegy, ale také žáky hostitelské školy a zástupci rodičovské veřejnosti. Znovu se potvrdilo, že lidé v této zemi jsou otevření a vřelí, protože celé setkání mělo příjemnou atmosféru.

            Další pracovní den, další krásný den jsme prožili v Sitře. Je to město známé nádhernou zahradou, která je vybudována v kopci a ukrývá v sobě spoustu tajemných chodeb. Obrovská zahrada je sestavena z jednotlivých staveb, ukrytých mezi stromy, charakteristickými rostlinami a jezírky. Jednotlivé stavby jsou symbolikou života, klidu a vyrovnanosti. O této symbolice nejvíce vypovídá studna, do které jsme postupně sestupovali až na její dno a prošli jsme dveřmi, které znamenají konec lidského života – smrt. Když návštěvník zvládne projít cestu úplné tmy až k jezírku a po jeho hladině přes kluzké kameny se vrátí zpět na denní světlo, je očištěn a znovuzrozen pro další život. Byl to okouzlující a současně mystický zážitek.

            Pátek – poslední den v Portugalsku jsme navštívili starobylé město Obidos, chráněné ze všech stran mohutným opevněním. Při procházce městem na nás ze všech stran dýchala historie, radosti i bolesti původních obyvatel. Město ale žije i dnes. Umělci a řemeslníci mu dávají ráz i styl a návštěvníkům ukazují šikovnost a nápaditost svých předků.

            Celý pracovní týden velmi rychle utekl a teplé přímořské klima pomáhalo udržovat dobrou náladu. Za tak krátkou dobu jsme nemohli poznat všechno a nemohli jsme ani navštívit všechna krásná místa, kterými Portugalsko jistě oplývá. Ale když je dobrá vůle a sejdou se dobří lidé, je všude dobře a můžeme prožít krásné chvíle. Stejně tomu bylo i při společném setkání v projektu Comenius v Portugalsku. Poznání života lidí, způsobu výchovy a vzdělávání dětí i drobné nahlédnutí do systému školství v Portugalku bylo určitě pro všechny velmi přínosné a obohacující. Přáli bychom všem, aby měli možnost nahlédnout do školství, kultury a dalších společenských oblastí i v jiných zemích.

            Setkání v Portugalsku bylo nejenom příjemné, ale především to byl motivující a poučný mítink lidí, kteří mají stejný cíl a chtějí svou práci dělat dobře.

 

                                   Mgr.Vladimíra Šeligová, Vlasta Ovesná

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka