Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní informace

Metodik prevence: Mgr. Jitka Kadlecová

                                   email: kadlec.jitka@centrum.cz)

 

Konzultace pro žáky a rodiče je možné dohodnout také dle potřeby, na základě domluvy.

 

 

Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o:
a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na žáky školy, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika,
b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování,
c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.

 

Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Tento typ prevence je významný v kontextu aplikace různých efektivních a vyhodnotitelných specifických programů.

 

Protidrogová prevence je soustava opatření, mající předcházet či zamezit drogovým závislostem.  Lze ji rozdělit do několika úrovní a hledisek.  Prevence je hlavně primární, kdy je možnost zamezit vzniku problému s drogou (dobře dítě vychovat), nebo sekundární, což je schopnost odhalit problém a zahájit léčbu a nebo terciární, kdy je třeba minimalizovat negativní dopady.

 

Užitečná adresa: www.casmp.cz

MINIMALNI PREVENTIVNI PROGRAM 2021 - 2022.pdf (369.67 kB)