Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

mžp

Název projektu:  ZŠ Vlachovice - nové možnosti pro výuku, který  je hrazen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Realizace projektu: 1. 3. 2013 – 30. 6. 2013

Předmětem projektu je realizace části celkové koncepce "Obnova školní zahrady Základní škola Vlachovice". Konkrétně se jedná o vlastní vytvoření ploch.
Řešené plochy jsou doplněny zahradním nábytkem z masivního dřeva, který bude fungovat jako venkovní učebna.

 

Tato koncepce vychází z dosud nerealizovaného projektového záměru, který si klade za cíl komplexně přetvořit celý rozsáhlý školní areál Základní školy Vlachovice tak, aby se interaktivní a integrální formou začlenil do výuky přírodovědných předmětů na ZŠ Vlachovice (pro I i II. stupeň).

 

Výstupem projektu je:

- realizace části připraveného koncepčního záměru a to konkrétně při hlavním vstupu do ZŠ Vlachovice

- zlepšení možností výuky zejména přírodovědných předmětů

- zlepšení estetického dojmu při hlavním vstupu do školy

- zlepšení možností pro relaxaci žáků i pedagogů během výuky, přestávek, ale i po výuce

 

Závěr:

Vytvořením ukázkové učebnice přírody, i když v malém zlomku toho, co příroda nabízí, je jednou z možností, jak přivést děti k lepšímu vztahu ke svému okolí, jak jim zkvalitnit a zpříjemnit výuku, jak je nechat prakticky vyzkoušet a osahat jednotlivé rozdíly mezi rostlinami a jinými přírodními prvky. Děti si samy mohou vyzkoušet a vypozorovat jaký je roční koloběh a přírodní cyklus jednotlivých druhů rostlin - od bylinného patra přes keřové až po stromové.

 

Domníváme se také, že i takto finančně limitovaný projekt bude mít poměrně výrazný vliv na kvalitu a atraktivitu výuky přírodopisných předmětů na ZŠ.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka