Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Vlachovice
Vlachovice

Pokyny pro obědy

šk. rok 2023/24

Obědy se vydávají od 11:40 hodin do 13:45 hodin.

Operativní změny výdejní doby budou včas oznámeny po schválení ředitelem školy nebo zástupkyní ředitele školy.

V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna jídelna až na výjimky nevaří

a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce ve ŠJ.

Objednávky jídel:

  • internetové přihlašování na stránkách https://www.misocz.cz/jidelna/zsvlachovice/ do 14:00 hodin předešlého dne. Čip a přihlašovací údaje obdrží strávník ve školní jídelně u kuchařky pověřené vedením školní jídelny
  • v mimořádných případech do 8:00 toho dne

a) osobně u zaměstnanců školní jídelny

b) na e-mailové adrese:  sj.vlachovice@seznam.cz

c) telefonicky do školní kuchyně na telefonní číslo 577 324 374, 773 768 774

Odhlášky jídel:

  • internetové odhlašování na stránkách https://www.misocz.cz/jidelna/zsvlachovice/ do 14:00 hodin předešlého dne. Čip a přihlašovací údaje obdrží strávník ve školní jídelně u kuchařky pověřené vedením školní jídelny
  • v mimořádných případech do 8:00 toho dne

a) osobně u zaměstnanců školní jídelny

b) na e-mailové adrese:  sj.vlachovice@seznam.cz

c) telefonicky do školní kuchyně na telefonní číslo 577 324 374, 773 768 774

Výše stravného: Dle vyhlášky č.107/2008 Sb. O školním stravování.

  • je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí na základě věku žáka v daném školním roce ( od 1. 9. do 31. 8. ):

žáci 

  • 7 -  10 let věku: 31,- Kč
  • 11 – 14 let věku: 32,- Kč
  • 15 – 18 let věku: 33,- Kč

zaměstnanci školy:  29,- Kč  +  4,-Kč z  FKSP

Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním roce

(od 1. 9. do 31. 8.) 11 nebo 15 let.

Placení stravného:

  • se provádí bankovním převodem na účet 260 154 3253/2010
  • v mimořádných případech v hotovosti v kanceláři školní jídelny

kuchařka pověřená vedením Petr Daněk -  ředitel školy

kompletní znění zákona o alergenech

a