Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Vlachovice
Vlachovice

Metodik prevence

Základní informace

Metodik prevence:

Mgr. Jitka Kadlecová

Konzultace pro žáky a rodiče je možné dohodnout také dle potřeby, na základě domluvy.

Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o:

a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na žáky školy, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika,

b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování,

c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.

Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Tento typ prevence je významný v kontextu aplikace různých efektivních a vyhodnotitelných specifických programů.

Protidrogová prevence je soustava opatření, mající předcházet či zamezit drogovým závislostem.  Lze ji rozdělit do několika úrovní a hledisek.  Prevence je hlavně primární, kdy je možnost zamezit vzniku problému s drogou (dobře dítě vychovat), nebo sekundární, což je schopnost odhalit problém a zahájit léčbu a nebo terciární, kdy je třeba minimalizovat negativní dopady.

ahvKdyž dítě říká ne

1 34 2

123

Linka SOS Zlín Telefonní krizová pomoc

Poskytování pomoci a rady osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví či života nebo v obtížné situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami

  • Provozní doba: Nepřetržitě

Linka pro rodinu a školu Krizová telefonní linka

Krizová telefonní linka pro rodiny, děti a jejich rodiče, příbuzné a veřejnost, pedagogy a vychovatele Pomoc rodinám a dětem v ohrožení, a pomoc komukoli, kdo ví o situaci ohroženého dítěte 

  • Provozní doba: Nepřetržitě

Linka bezpečí Linka důvěry

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích

  • Provozní doba: Nepřetržitě

Bílý kruh bezpečí Linka důvěry

  • 257 317 110

Diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů www.bkb.cz

  • Provozní doba: Nepřetržitě

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí Linka důvěry

  • 116 006

Diskrétní pomoc obětem kriminality, osobám ohroženým domácím násilím, svědkům trestných činů, pozůstalým po obětech trestních činů, osobám ohrožených kriminalitou a násilím