Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Vlachovice
Vlachovice

ICT správce

Mgr. Jiří Máťa

a

Náplň práce ICT koordinátora metodika

Náplň práce ICT koordinátora metodika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která pouze specifikuje v § 9 v. potřebné studium: „Studium k výkonu specializovaných činností a) Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií“. Toto studium je upraveno standardem MŠMT, který podrobně popisuje kompetence absolventa tohoto studia. Tyto kompetence v podstatě určují náplň práce ICT metodika. Jde hlavně o tyto klíčové kompetence:

 • metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů
 • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků
 • koordinovat užití ICT ve vzdělávání
 • koordinovat nákupy a aktualizace software
 • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy
 • koordinovat provoz informačního systému školy

Kompetence k učení

 • role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické metody
 • využití počítače ve vzdělávacím procesu (nad rámec vlastní odbornosti účastníka)
 • organizace vedení školních žákovských a studentských projektů
 • vyhledávání a hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu
 • užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání podporovaného ICT (

Kompetence k řízení

 • zpracování a realizace ICT plánu školy
 • zpracování bezpečnostní politiky školy
 • organizace zapojení školy do regionálních (národních) projektů
 • organizace a metodická pomoc při provozu školního vzdělávacího a organizačního informačního systému

Kompetence ke správě ICT ve škole

 • základní orientace v nových trendech vývoje ICT pro vzdělávání
 • základní orientace v právních předpisech souvisejících s ICT
 • znalost principů a možností počítačových sítí
 • znalost principů a možností moderních prezentačních technologií

Výukové programy ve škole: (multilicence bez možnosti zapůjčení k domácímu využití)